Skip Navigation
 
Liczba odwiedzin: 289 005
http://antonowicz.wzr.pl/

AKTUALNOŚCI:
Projekty realizowane przez BCConsult - Paweł Antonowicz
Business Coaching & Consulting

W dniu 18 stycznia 2014 r. przeprowadziliśmy szkolenie dedykowane dla pracowników C. Hartwig Gdynia S.A. oraz TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. Przedmiotem szkolenia były: "Wybrane ograniczenia oraz zakazy stosowane w obrocie towarowym z zagranicą". Tym razem do współpracy zaprosiliśmy p. Andrzeja Świstowskiego, koordynatora ds. ograniczeń pozataryfowych, który na mocy decyzji Szefa Służby Celnej, pełni w Izbie Celnej w Gdyni funkcję koordynatora ds. ochrony środowiska, ochrony zabytków oraz CITES.

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia - DOWNLOAD

W dniu 20 września 2013 r. uczestniczyliśmy w organizacji eventu dla wykonawcy generalnego projektu TARIFA Corporate Events, którego beneficjentem była firma dewelopersko-realizacyjna NDI S.A. Udział nasz polegał na obsłudze jednej ze stacji podczas imprezy integracyjnej.


Raport o UPADŁOŚCIACH - VIII.2013 r.

Paweł Antonowicz: "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2013 r. - półroczny raport z badań", Wyd. KPF w Polsce, Gdańsk - Warszawa, VIII.2013, s. 1-70.

W sierpniu 2013 r. dr Paweł Antonowicz opracował na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych – Związku Pracodawców, VIII okresowy raport dotyczący skali i intensyfikacji procesów upadłościowych w podziale administracyjnym Polski. Badaniem objętych zostały 454 upadłe w I połowie 2013 r. przedsiębiorstwa, stan danych statystycznych, omawianych w raporcie, został zamknięty na dzień 31.07.2013 r.
Raport o UPADŁOŚCIACH - II.2013 r.

Paweł Antonowicz: "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w 2012 r. - 3-letni raport z badań", Wyd. KPF w Polsce, Gdańsk - Warszawa, II.2013, s. 1-69.

W lutym 2013 r. dr Paweł Antonowicz opracował dla KPF - VII raport dotyczący skali i intensyfikacji procesów upadłościowych w podziale administracyjnym Polski. Badaniem objętych zostało 887 upadłych w 2012 r. przedsiębiorstw, stan danych statystycznych, omawianych w raporcie, został zamknięty na dzień 31.01.2013 r.
W dniu 24 listopada 2012 r. przeprowadziliśmy II część szkolenia komputerowego, dotyczącego praktycznych aspektów taryfikacji towarów. Szkolenie miało miejsce w Centrum Konferencyjnym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Kliknij aby pobrać dokument


Raport o UPADŁOŚCIACH za I połowę 2012 r.

Paweł Antonowicz: "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2012 r. - półroczny raport z badań", Wyd. KPF w Polsce, Gdańsk - Warszawa, VIII.2012, s. 1-69.

W sierpniu 2012 r. dr Paweł Antonowicz opracował dla KPF - VI raport dotyczący skali i intensyfikacji procesów upadłościowych w podziale administracyjnym Polski.

Badaniem objętych zostało 416 upadłych w I połowie 2012 r. przedsiębiorstw, tj. o 71 spraw sądowych więcej (+20,58%) w stosunku do analogicznego okresu pierwszego półrocza 2011 r.


W dniu 30 czerwca 2012 r. przeprowadziliśmy szkolenie komputerowe dotyczące praktycznych aspektów taryfikacji towarów. Szkolenie zostało zorganizowane w laboratorium komputerowym Centrum Konferencyjnego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Szkolenie poprowadziła dr Izabella Tymińska, ekspert celny, autorka książki oraz licznych artykułów poświęconych problematyce taryfikacji i cła.Luty 2012 r.
NOWY Raport o UPADŁOŚCIACH:

P. Antonowicz: "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w 2011 r. - raport z badań.", Wyd. KPF w Polsce, Gdańsk - Warszawa, sirpień 2011, s. 1-70.

W lutym 2012 r. dr Paweł Antonowicz opracował V z cyklu półrocznych raportów, dotyczący skali i intensyfikacji procesów upadłościowych w Polsce. Badaniem objętych zostało tym razem 718 upadłych w 2011 r. przedsiębiorstw.W XI.2011 r. dr Paweł Antonowicz przeprowadził w Białymstoku zaawansowane szkolenie z prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel. W trakcie szkolenia pracownicy Izby Celnej wykorzystywali zaawansowane metody oceny przyszłej zdolności płatniczej (wiarygodności finansowej) przedsiębiorstw na samodzielnie konstruowanych arkuszach modeli obliczeniowych. W formule szkolenia dedykowanego uwaględniona została analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości, a także wypłacalnych podmiotów gospodarczych regionu województwa podlaskiego.Sierpień 2011 r.
Raport o UPADŁOŚCIACH:

P. Antonowicz: "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w pierwszym półroczu 2011 r. - raport z badań.", Wyd. KPF w Polsce, Gdańsk - Warszawa, sirpień 2011, s. 1-69.

W sierpniu 2011 r. dr Paweł Antonowicz opracował już IV raport dotyczący skali i intensyfikacji procesów upadłościowych w Polsce.

Badaniem objęte zostały tym razem 323 upadłe w I połowie 2011 r. przedsiębiorstwa.


20 luty 2011 r.
Raport o UPADŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORSTW:

Paweł Antonowicz: "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w latach 2009-2010 - 2-letni raport z badań.", Wyd. KPF w Polsce, Gdańsk - Warszawa, luty 2011, s. 1-68.

W lutym 2011 r. dr Paweł Antonowicz opracował III raport dotyczący skali i intensyfikacji procesów upadłościowych w Polsce. Badaniem objęte zostały tym razem 674 upadłe w 2010 r. przedsiębiorstwa.

Więcej informacji - KPF >>>

W dniach 13-18.IX.2010 r. przeprowadziliśmy szkolenie dedykowane dla Pracowników Izby Celnej w Białymstoku na temat: Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw. Badanie sprawozdań finansowych. Szkolenie komputerowe (na arkuszach kalkulacyjnych MS Excel) prowadzone przez dr Pawła Antonowicza odbyło się w laboratorium Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S.Staszica w Białymstoku.W terminie 10-11.IX.2010 r. BCConsult podjęło się organizacji projektu integracyjnego dla Pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (miejsce: Hotel Venus w Łapinie). W ramach projektu znalazły się m.in. następujące atrakcje: warsztaty Tai-Chi, warsztaty Yogi, impreza orientalna: "W kierunku Chin".W dniu 20 sierpnia 2010 r. dr P. Antonowicz opracował, na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Związku Pracodawców, II Raport z badań nad upadłością przedsiębiorstw w Polsce - obejmujący analizę statystyczną procesów upadłościowych za okres: I połowa 2010 r.W dniu 13 sierpnia 2010 r. przeprowadziliśmy dwie Sesje dla Pracowników Pionu Produkcyjnego Lotos Oil S.A. w ramach imprezy integracyjnej: (1) Wykład pt.: Tożsamość pracowników z firmą – znaczenie kultury organizacyjnej w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa; (2) Trening Chińskich Sztuk Walk. Miejsce: Kadyny Country Club.W dniu 17 lipca 2010 r. przeprowadziliśmy dwa warsztaty z samoobrony dla Pracowników Grupy Inwestycyjnej HOSSA S.A. w trakcie imprezy integracyjnej w "Postołowo Golf Club".Przeprowadzenie dla pracowników działów finansowo-księgowych z Ernst & Young warsztatów Tai-Chi, przy współpracy z firmą Orienteering w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.
Opracowanie, na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Związku Pracodawców, raportu z badań nad upadłością przedsiębiorstw w Polsce w 2009 r. W raporcie znalazły się m.in.: analiza struktury procesów upadłościowych w podziale na L.M i M.Z.U, analiza struktury upadłości pod względem formy organizacyjno-prawnej, formy własnościowej, a także rozkładu upadłości w czasie i w podziale administracyjnym Polski. W raporcie wykorzystano autorską koncepcję analizy intensyfikacji procesów upadłościowych dr Pawła Antonowicza - tzw. RBU - Regionalny Barometr Upadłości.
Opracowanie prospektu założeń biznesowych dla koncepcji Master Business Club - Dedykowany Potencjał Korzyści - innowacyjnego projektu gospodarczego integrującego środowiska biznesowe, akademickie i przedstawicieli samorządu terytorialnego. Projekt stanowił autorską koncepcję obejmującą: zasady członkostwa, wizualizację graficzną w PPT, analizę progu rentowności BEP w MS Excel.
Szkolenie warsztatowe z zakresu: Taryfikacja i środki taryfowe we Wspólnej Taryfie Celnej - WARSZTATY KOMPUTEROWE, zorganizowane w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzone przez specjalistę - długoletniego pracownika Ministerstwa Finansów RP. Beneficjentem szkolenia byli przedstawiciele firmy C. Hartwig Gdynia S.A. oraz TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o.
Opracowanie dwóch raportów eksperckich w ramach projektu badawczego "Wczoraj - Dziś - Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim", realizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przez firmy PBS DGA Sp. z o.o. oraz Human Capital Business Sp. z o.o. Efektem przeprowadzonych badań (współautorstwo dr A. Antonowicz i dr P. Antonowicza z zespołem eksperckim GAB przy IBnGR) są dwa opracowania: (1) Gospodarka Powiatu Malborskiego DZISIAJ, (2) Gospodarka Powiatu Malborskiego JUTRO.
Jednodniowe szkolenie dedykowane z zakresu: Preferencyjne i niepreferencyjne reguły pochodzenia towarów, prowadzone przez specjalistę - pracownika Referatu Elementów Kalkulacyjnych Urzędu Celnego. Formuła szkolenia: praktyczne warsztaty - case study.
Szkolenie dedykowane z zakresu: Zwroty i cła w trybie art. 236-239 WKC i zwolnienia celne, prowadzone przez specjalistę z zakresu zwrotów cła, a także zwolnień celnych i procedur gospodarczych - wieloletniego pracownika administracji celnej (Referat Przeznaczeń Celnych). W planie szkolenia znalazły się m.in.: zwolnienia celne w trybie rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 obejmujące towary przywożone w ramach tzw. mienia osobistego, z okazji małżeństwa, o niewielkiej wartości, przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne, dobra inwestycyjne, i inne. Ponadto w programie znalazły się aspekty prawne związane ze zwolnieniami z należności celnych dotyczących: dyplomatów, korpusu konsularnego, przedst. instytucji międzynarodowych, NATO oraz innych sił zbrojnych, towarów powracających, produktów rybołówstwa morskiego i innych produktów pobranych z morza.
Desk Research (współautorstwo): "Analiza zmian społeczno-gospodarczych w powiecie malborskim w latach 2002-2008" na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku. Projekt realizowany przy współpracy z Instytutem PBS DGA (Pracownią Badań Społecznych), oraz Gdańską Akademią Bankową przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie dedykowane dla agentów celnych firmy C. Hartwig Gdynia S.A. z zakresu: Klasyfikacja Towarów we Wspólnej Taryfie Celnej, prowadzone przez specjalistę - długoletniego pracownika Ministerstwa Finansów RP. W programie szkolenia znalazły się m.in. zagadnienia z zakresu: korzystania z systemów informatycznych (ISZTAR, TARIC, WIT i ECICS), metodologia klasyfikacyjna w UE, Nomenklatura Scalona (CN) oraz Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów (HS), rola Komitetu Kodeksu Celnego (na poziomie WE) i Komitetu Systemu Zharmonizowanego (na poziomie WCO) w decyzjach dotyczących klasyfikacji taryfowej.
Ekspertyza: "Diagnoza oraz uwarunkowania rozwoju rynku jednostek do transportu LNG i sektora remontów i przebudowy statków" na zlecenie Navinvest Sp. z o.o.
Opracowanie ekspertyzy: "Prognoza i makroekonomiczne uwarunkowania zapotrzebowania na produkcję wybranych typów statków w Europie i na świecie do 2015 roku" na zlecenie Navinvest Sp. z o.o. W opracowaniu poddane analizie zostały perspektywy rozwoju floty offshore i statków pomocniczych eksploracji złóż ropy i gazu na morzu, a także determinanty kształtujące rynek statków pasażersko-towarowych.
Szkolenie dedykowane w siedzibie Izby Bawełny w Gdyni na temat: Prawno-formalnych aspektów funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej. W ramach szkolenia: wyjaśnienie podstawowych zasad systemu prawnego Unii Europejskiej; wyjaśnienie problematyki produktów z Załącznika I i produktów nie objętych Załącznikiem I; omówienie najważniejszych dokumentów występujących w obrocie towarami rolno – spożywczymi; omówienie Nomenklatury Refundacji Eksportowych (ERN); określenie warunków, które muszą być spełnione zanim towary podlegające Wspólnej Polityce Rolnej mogą zostać objęte dozorem celnym; przedstawienie szczególnych przeznaczeń uprawniających do uzyskania refundacji.
Realizacja na zaproszenie Fundacji Marka Kamińskiego oraz firmy ADAMED warsztatów Tai-Chi "Nadzieja dla serc" w ramach projektu kompleksowej oceny medycznej i rehabilitacji osób po operacjach kardiochirurgicznych.
W dniu 31 grudnia 2008 r. zorganizowaliśmy pokaz chińskich sztuk walk podczas balu sylwestrowego w Hotelu SOFITEL GRAND SOPOT (Grupa Hotelowa ORBIS).Opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia gospodarczego pod kredyt inwestycyjny dla firmy Impuls BTL Sp. z o.o. W dokumentacji uwzględniona została m.in. wielokryterialna analiza otoczenia konkurencyjnego (PEST, 5 Sił M.E. Portera, prognozy rozwoju usług turystycznych w Polsce, a także warunki ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa małopolskiego z uwzględnieniem procesów upadłościowych na tym regionie), plany marketingowe, a także analiza ekonomiczno-finansowa dotychczasowej działalności gospodarczej, 1-roczna prognoza wypłacalności oraz prognoza rachunku przepływów pieniężnych.
Szkolenie dedykowane dla firmy C. HARTWIG GDYNIA S.A. z zakresu: Rozporządzenie REACH - uwarunkowania prawne związane ze spedycją i transportem międzynarodowym związków chemicznych. Tematyka szkolenia podporządkowana została w szczególności działalności producentów, importerów oraz firm spedycyjnych, które zajmują się obrotem substancjami produkowanymi lub importowanymi na obszar Unii Europejskiej w wielkości powyżej 1 tony rocznie (szacunkowo dotyczy to ok. 30.000 substancji). Substancje te, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, będą podlegały obligatoryjnej rejestracji w Centralnej Agencji Chemicznej. Rozporządzenie REACH jest jedną z najważniejszych ustaw dotyczących ochrony środowiska, nad którą pracuje obecnie Unia Europejska w celu zapewnienia ochrony zdrowia i środowiska.
Realizacja dwóch sesji warsztatów z zakresu Tai-Chi dla Pracowników Sheraton Sopot, Conference Center & SPA w ramach projektu integracyjnego Tydzień Zdrowia.
Realizacja cyklu szkoleń z zakresu Przedsiębiorczości w ramach projektu: „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku.
W dniu 12 lipca 2008 r. przeprowadziliśmy dwa panele szkoleniowe z zakresu Tai-Chi dla Pracowników Grupy Inwestycyjnej HOSSA S.A. w trakcie imprezy integracyjnej w "Postołowo Golf Club". Szkolenie połączone zostało z demonstracją technik charakterystycznych dla Stylu Yang Tai-Chi oraz wyjaśnieniem filozofii treningu chińskich sztuk walk.Szkolenie na temat: "Prawne uwarunkowania ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do importu towarów" - dedykowane w szczególności dla spedytorów i agentów celnych. Szkolenie dotyczyło zarówno regulacji prawa cywilnego (w tym: prawa autorskiego), jak również działów dotyczących własności przemysłowej (m.in. ochrony znaków towarowych). Poza regulacjami związanymi z prawnym dostępem do obrotu importowanych towarów, w trakcie szkolenia omówione zostały również zagadnienia dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także zakres ochrony praw intelektualnych ograniczony do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz wynikający z działalności urzędów patentowych innych krajów.
Cykl szkoleń Tai-Chi dla kadry menedżerskiej Hotelu SOFITEL GRAND SOPOT (Grupa Hotelowa ORBIS) z zakresu Stylu Klasycznego Yang Tai-Chi.
Przeprowadzenie seminarium na zlecenie Urzędu Miasta w Gdyni w ramach projektu realizowanego przy unijnym współfinansowaniu EFS: "Bądź innowacyjny" na temat: Konsolidacja i kooperacja przedsiębiorstw na przykładzie branży morskiej w województwie pomorskim. Prowadzenie: dr Paweł Antonowicz.
Przeprowadzenie pokazu Tai-Chi w trakcie imprezy integracyjnej organizowanej dla pracowników ING Banku Śląskiego. Współpraca przy projekcie z firmą ROSSEGGER Sp. z o.o. z Wrocławia oraz Akademią SAN-BAO z Gdańska.
Przeprowadzenie seminarium branżowego na zlecenie Gdyńskiego Centrum Innowacji (GCI) zarządzającego Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni na temat: Inicjatywy klastrowe w branży morskiej. Teoria a praktyka gospodarcza. Prowadzenie: dr Paweł Antonowicz.
Cykl szkoleń dedykowanych dla spedytorów, agentów celnych oraz pracowników działów logistycznych z zakresu: "OZNAKOWANIE CE - uwarunkowania prawne istotne dla importerów i producentów na terenie Unii Europejskiej". Szkolenia obejmowały problematykę oznakowania CE w kontekście importu i spedycji międzynarodowej na terenie UE, wynikającą m.in. z wymagań prawnych zapisanych w ponad 20 dyrektywach Unii Europejskiej.
Raport dla Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na zlecenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie: "Identyfikacji szans i barier rozwoju potencjalnego klastra morskiego (stoczniowego) w województwie pomorskim". (opracowanie: dr Paweł Antonowicz).
Druga część dedykowanego szkolenia dla pracowników C. HARTWIG GDYNIA S.A. z zakresu "Upoważniony Przedsiębiorca – AEO", prowadzonego przez specjalistę z Izby Celnej. Problematyka szkolenia dotyczyła m.in. ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz innych uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Zmiany te są wynikiem obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. przepisów umożliwiających funkcjonowanie instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) na terenie UE.
Opracowanie raportów sektorowych z zakresu: Uwarunkowania rozwoju sektora budowlanego w Polsce, Rozwój i znaczenie sektora usług turystycznych w Polsce, oraz Uwarunkowania rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce i na świecie, na zlecenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (autor: dr Paweł Antonowicz).
Cykl trzech szkoleń dedykowanych dla pracowników szczebla kierowniczego z zakresu: Style, narzędzia i metody skutecznego motywowania pracowników. Beneficjentami szkoleń byli m.in. pracownicy: Stoczni Gdynia S.A., Stoczni Gdańsk S.A., Stoczni Marynarki Wojennej S.A., Gdańskiej Stoczni "Remontowej" im. J. Piłsudskiego S.A., a także Centrum Techniki Okrętowej S.A. Szkolenie prowadził: dr Paweł Antonowicz.
Cykl szkoleń prowadzonych przez dr Pawła Antonowicza: "Rozwój kompetencji kierowniczych kadr przemysłu okrętowego" na zlecenie Fundacji Gospodarczej w Gdyni przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Sesje szkoleniowe w zakresie: Kanony Zarządzania Projektami w części: "Zadania Menedżera - planowanie i organizowanie pracy".
C. HARTWIG GDYNIA S.A. - dwupanelowe szkolenie dla Agentów Celnych w zakresie:
[1] AEO - Upoważniony Przedsiębiorca, rola i znaczenie Agenta Celnego,
[2] System Kontroli Eksportu ECS - zmiany od 31 sierpnia 2007.
Szkolenie prowadzone przez specjalistów z Izby Celnej, obejmujące problematykę zmian w zakresie prawa i standaryzacji wymiany informacji wewnątrz Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw spedycyjnych.
Współpraca z ramienia UG z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach: tworzenia algorytmów i formuł finansowych dla wybranych elastycznych form zatrudnienia przy wykorzystaniu Edytora DMML, służącego modelowaniu procesów decyzyjnych w zakresie wyboru Elastycznych Form Zatrudnienia dla wybranych zawodów i grup pracowniczych. Udział w Projekcie "Euroster - Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego", finansowanym z EFS w ramach inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Współpraca z Agencją Informatyczną w Gdańsku w zakresie opracowania Specyfikacji wymagań i założeń funkcjonalnych do PBABO, Opracowanie i wdrożenie Podsystemu Badania i Analizy Branży Okrętowej w ramach Projektu EUROSTER: „Wykorzystanie technologii informatycznych do sprawnego zarządzania wiedzą i procesami dotyczącymi zasobów ludzkich branży okrętowej oraz do skutecznego i wydajnego zarządzania pracą Partnerstwa”.

Szkolenie z technik relaksacyjnych: Praca z oddechem w filozofii Tai-Chi dla pracowników Działów Sprzedażowych Plus GSM (Polkomtel S.A.) w ramach współpracy z Agencją Reklamową Motive z Krakowa.

Roczny cykl szkoleń z Zarządzania Projektem w Organizacji - Project Management. Projekt realizowany przy współpracy z JDJ Bachalski Sp. z o. o.: "Kompleksowe szkolenie z zakresu interdyscyplinarnych umiejętności pracowniczych" w ramach działania 2.1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Szkolenie z Przedsiębiorczości w ramach Projektu "Twoja wiedza – Twój sukces. Edycja III: Nauka – Wiedza – Praca". Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Przeprowadzenie panelu szkoleniowego z zakresu Tai-Chi dla księgowych w trakcie imprezy integracyjnej w Domu Zdrowym w Jastarni. Szkolenie zostało zrealizowane przy współpracy z firmą Eksplorer-Glob z Białego Dunajca.
Szkolenie z Przedsiębiorczości (Od biznes planu do własnej działalności gospodarczej) w ramach Projektu "Twoja wiedza – Twój sukces. Edycja II: Edukacja kluczem do przyszłości". Szkolenie zamknięte dla słuchaczy Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Wydawnictwo Marek Rożak Sp. z o.o. - opracowanie systemu raportowania działań operacyjnych dla Zarządu Wydawnictwa oraz stworzenie procedur kontroli jakości pracy zespołu Call Center.

Wydawnictwo Marek Rożak Sp. z o.o. - Szkolenie z wymogów formalno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej dla Przedstawicieli Wydawnictwa.

Wydawnictwo Marek Rożak Sp. z o.o. - Cykl szkoleń dla Przedstawicieli Wydawnictwa (Customer Service: Szkolenia Sprzedażowe, Obsługa Klienta).

Poznaj Kontrahentów BCConsult

 
 
« powrót|drukuj|powiadom znajomego